top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Absencia významu: Požičovňa múz (2023)

Literárny spolok

Typ projektu

Neperiodická publikácia

Publikované

Samizdatová publikácia, Žilina, 2023.

Ťažko by bolo uväzniť len v niekoľkých slovách, o čo ide v tejto hlboko urbanistickej a zároveň nostalgiou páchnucej knihe. Hlavné postavy chodia vymyslenými mestami, hovoria v mŕtvych jazykoch, stále zažívajú opitosť a nespavosť. Žiadne cesty nevedú, kam sľubujú, jediné čo ostáva - minulosť na splátky, archanjeli, ktorí hrajú v podchodoch, popolníky, požehnanie sídlisk a meškajúcich vlakov. Každý z autorov stavia katedrály z odpadu spomienok, dáva nové mená uliciam, ktoré sú chybami ich rodičov, snažia sa vysvetliť svoje vzťahy so semaformi a chodníkmi.

Almanach Literárneho spolku absencia významu v slovenskom jazyku. Samizdatová publikácia.

absencia významu: Miroslava Kočvarová (Elliotté P. Joel), Jakub Pytel, Mykhailo Hromovyi, Rebeka Ondrišíková
hostia: Marián Piskor, Anna Kováčová
ilustrácie: Veronika Bugáňová
grafická úprava: Jakub Pytel, Lucia Gazdiková

bottom of page