top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

elliotté p. joel holubice cenzúry absencia významu literárny spolok

Absencia významu

Typ projektu

literárny spolok

Pozícia

zakladateľka

Trvanie

január 2023 - súčasnosť

Miesto

Žilina

Almanach absencie významu

Literárny spolok orientovaný na slobodný a nekonvenčný prejav slovenskej a ukrajinskej literatúry. Našim cieľom je vytváranie aktívnej komunity pre umelcov, získanie kontaktov v literárnej sfére, skúsenosti v písaní, prednese a vystupovaní, vytváranie priateľstiev a šírenie kvalitného umenia. Usporiadavame spolkové stretnutia, prednesy poézie pre verejnosť - Holubice cenzúry; a raz ročne publikujeme almanach členov spolku - Požičovňa múz.

bottom of page