top of page
elliotté p. joel elliotte p. joel

Elliotté P. Joel

literát. vagabund. vizionár.

Rodné meno

Miroslava Kočvarová

Email

Instagram

LinkedIn

Narodená

07.03.2002 v Martine, Slovenská Republika

Kto som

BEST BOOK GENRE - BOOK AWARD 2023 - 2048x2048 - Page Turner Awards Brand Badge By Kent Wyn
image.png

Autorka publikujúca v USA.

Vytváram abstraktné maľby akrylom a sochy z terakoty.
Zakladateľka Literárneho spolku absencia významu v Žiline.

Šéfredaktorka Magazínu Estetično.

Vyznamenania, ocenenia, štipendiá

25/06/2024

15/05/2024

08/03/2024

15/11/2023

27/08/2023

september 2022 - súčasnosť

september 2018

International Literary Creation Competition - Grand Prix

 

BookVision2024 (finalistka)

 

 • nominovaná Gafu, Ostravská univerzita za knižné dielo Seek the Upside Eyes, There are Two. (2024)

 • výstava knižného diela počas mája a júna 2024, inklúzia v katalógu BookVision

The Abstractum International Art Show 2024

 

Page Turner Book Award 2023 – kategória Best Genre – podkategória Poetry (laureátka)

 

Page Turner Book Award 2023 – kategória Best Genre (finalistka)

Štipendium pre talenty získané za literárnu činnosť

 • štipendium posielané mesačne od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

 • financované v rámci Plánu obnovy Európskou úniou

Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburgu

 • rozvoj talentu – maľovanie

 • športová aktivita – jujitsu

 • dobrovoľníctvo – pomoc dôchodcom

 • dobrodružná expedícia do neznámeho prostredia v prírode

 • bronzový odznak a diplom

Vzdelanie

19/09/2022 – súčasnosť

2017 – 2022

Žilinská univerzita v Žiline – mediamatika a kultúrne dedičstvo, manažérsko-mediálny smer

bakalársky stupeň

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

 

V roku 2022 ocenená štipendiom pre talenty za literárnu činnosť v rámci Plánu obnovy.

 • média a spoločnosť (v rámci predmetu žurnalistická práca vo fiktívnom periodiku)

 • manažment, riadenie intelektuálneho kapitálu

 • etika médií

 • informačno-komunikačné technológie

 • grafický dizajn (teória farieb, práca v Adobe Photoshop) a zvukový dizajn

 • tvorba webu

 • jazyková kultúra

 • prezentačné zručnosti a storytelling

 • tvorivé písanie

 • literárne kultúrne dedičstvo

 • praktická ortografia a štylistika

 • informačné zdroje a služby, pamäťové inštitúcie a kultúrne dedičstvo

 • pomocné vedy historické, dejiny

Obchodná akadémia Martin – bilingválne štúdium

Bernolákova 2, 036 37  Martin

Stredná škola s maturitným vzdelaním

 

 • účtovníctvo

 • ekonomika a právo v anglickom jazyku

 • cvičná firma, práca v účtovníckom softvéri OMEGA

 • aplikovaná informatika, práca s programami Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excell, Microsoft Access

 • štatistika

 • administratíva a korešpondencia

 • tovaroznalectvo

 • cestovný ruch, manažment a marketing cestovného ruchu, technológia cestovného ruchu

 • anglická odborná príprava

 • anglický jazyk na úrovni C1

 • španielsky jazyk na úrovni B1

 • ocenenie DofE – bronz (umenie, šport, dobrovoľníctvo, prežitie v prírode)

 • výmenný pobyt v Groningen, Holandsko – komunikácia v anglickom jazyku

 • prax – 4 týždne, ekonomické oddelenie ZŠ Alexandra Dubčeka (účtovanie faktúr a platobných príkazov, prevzatie došlých materiálov, vybavovanie pošty, pečiatkovanie, príprava podkladov na tvorbu rozpočtu, skartácia vyradených dokumentov)

 • maturitná skúška zo slovenského jazyka

 • maturitná skúška z anglického jazyka na úrovni C1

 • maturitná skúška z odborných predmetov – forma projektu

Elliotté P. Joel

bottom of page